Modrý bál 2013Děkujeme! Díky vám a díky zdvojnásobení výtěžku Nadací Divoké Husy jsme na výstavbu studní na Haiti odeslali bezmála 80 000 Kč!

Poputuje do severozápadní oblasti Haiti, kde se již před čtyřmi roky, díky misionáři P. Romanu Musilovi, rozjel projekt Praga-Haiti. Jeho cílem nejprve bylo dopravit do misijního centra Baie de Henne nákladní auto Praga V3S, které by pomáhalo místním obyvatelům z velmi chudých oblastí s dopravou a zásobováním.

V další etapě se rozhodlo o vybudování sítě studní s pitnou vodou v potřebných lokalitách na severozápadě ostrova. Jedná se o vesnice, jejichž obyvatelé musejí chodit pro pitnou vodu pěšky i více než 5 pět kilometrů, v některých oblastech až 15 km. Lidé zde nemají žádnou techniku, s kterou by na vrtání mohli pracovat, a proto se za tímto účelem na Haiti dopravilo druhé nákladní auto Praga V3S s kompresorem a vrtnou soupravu. Od roku 2009 se na Haiti vypravilo 7 misí. Nyní je vyvrtáno 22 studní, zhruba pro 25 000 Haiťanů, ale práce stále pokračují. Podloží je zde velice tvrdé a vrtání studní je tedy dost náročné. Cena vyvrtání jedné studny se pohybuje okolo 130 000. Další informace a zajímavosti se dočtete na www.praga-haiti.cz. Nebylo by pěkné vybudovat vlastní studni, s jmenovkou Modrý Bál 2013? Letos je jedinečná možnost díky zdvojnásobení výtěžku do nadace Divoké Husy.

Pro ty, co rádi soutěží jsme si připravili i soutěžní otázky za čtyři zmrzlinové kopečky. Vyhrávají první 3 lidé, co odpoví na všechny otázky správně a pak 20., 35. a 50. správná odpověď.

Soutěžní otázky za čtyři zmrzlinové kopečky:

  1. V jakém roce čeští vrtaři zaznamenali nejhlubší vrt a kolik metrů měřil.
  2. Přesný název auta a rok, kdy bylo odesláno na Haiti do české misie Baie de Henne.
  3. Jméno člověka, který tam 1. auto dopravoval.
  4. Nejoblíbenější sport, který se na Haiti hraje.
  5. Kolik kol má Praga V3S.

Videopozvánka

A jako „předtančení“ vystoupili tito borci Ultimate Ramp Show se speciální noční exhibicí na náměstí

Fotky z tohoto ročníku najdete ZDE

Fotky z fotokoutku ZDE

scrolltopicon.png, 1,5kB